Noticias

OS XOGRARES DE LEMOS

Domingo, 19 de agosto 

Concerto  OS XOGRARES DE LEMOS

 Praza de España ás 22:30 horas

Organiza: Concello de Monforte de Lemos